MDR-projekt Sp. z o.o. Sp. komandytowa powstała w 2013 r. Jest biurem projektowym, które kontynuuje działalność prowadzoną przez współwłaścicieli spółki od 2012 r. pod firmą MAD-projekt. Tworzy je zespół doświadczonych inżynierów, pracujących wspólnie od wielu lat pod kierunkiem założycieli firmy: mgr inż. Marcina Derlacza (od 1996 r. w projektowaniu w zakresie inżynierii geotechnicznej w działach projektowych firm Hydrobudowa-Bis, Stump-Hydrobudowa i MAD-projekt , uprawnienia budowlane od 2001r., certyfikat PKG od 2012r.) oraz mgr inż. Roberta Dziurzyńskiego (od 2006 r. w projektowaniu zakresie inżynierii geotechnicznej w dziale projektowym firmy Stump-Hydrobudowa i MAD-projekt, uprawnienia budowlane od 2008r.)
Podstawowym celem działalności biura jest projektowanie konstrukcji budowlanych, w szczególności w zakresie inżynierii geotechnicznej. Oferujemy nasze usługi we wszystkich stadiach projektu (koncepcja projektowa, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne). Współpracujemy z wykonawcami robót, z biurami konstrukcyjnymi i architektonicznymi jak również z inwestorami.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów posiadamy polisę ubezpieczenia OC działalności projektowej na kwotę 5 mln zł.

Wykonywane i nadzorowane przez MDR-projekt projekty obejmują:
  • pełen zakres obudów wykopów (palisady, obudowy berlińskie, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, przesłony filtracyjne),
  • palowania (pale CFA, pale przemieszczeniowe, pale w osłonie rurowej)
  • próbne obciążenia pali, mikropali, kotew gruntowych
  • wzmocnienia podłoża (kolumny betonowe, DSM, jet-grouting)
  • mikropale iniektowane wszelkich typów (wiercone w różnych technologiach, wciskane, wbijane)
  • iniekcyjne kotwy gruntowe
  • gwoździe gruntowe
  • konstrukcje oporowe
  • stabilizacja skarp i osuwisk
  • żelbetowe konstrukcje ogólnobudowlane
© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. MDR-Projekt
Wykonanie Strony - Michalky - Strony Internetowe.